Kiadványok

1949-2006 A honlapon az eredeti szerkesztő, Oroszlány Péter pedagógiai munkájával és annak folytatásával ismerkedhetnek meg.

A honlapon az eredeti szerkesztő, tankönyvíró, tanár és tanulásmódszertan szakember, Oroszlány Péter pedagógiai munkásságával és annak folytatásával ismerkedhetnek meg.

                  OROSZLÁNY PÉTER 1949-2006

“…Nem lehet esetleges a diákok tanulási képességeinek fejlesztése!…”

Tanulásmódszertani kiadványok

OROSZLÁNY PÉTER (2003): TANULÁSMÓDSZERTAN – ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK

Tartalom:

 • NAPKEZDŐ ÉNEKEK
 • MEMORITEREK
 • TANULÁSI TANÁCSOK ÉS MÓDSZEREK
 • MEMORITEREK TANULÁSA
 • A TANULÁSHOZ VALÓ VISZONYULÁS JAVÍTÁSA
 • HELYES TANULÁSI SZOKÁSOK KIALAKÍTÁSA
 • FIGYELMI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE
 • A TISZTA ÉS HELYES BESZÉD ELSAJÁTÍTÁSA
 • AZ ÉLŐBESZÉD GÖRDÜLÉKENNYÉ TÉTELE
 • A SZÓKINCS GYARAPÍTÁSA
 • A FELOLVASÁS GYAKORLÁSA
 • A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE
 • AZ EMLÉKEZET ERŐSÍTÉSE
 • A GONDOLKODÁS MŰVELÉSE
 • A TESTI ÉS LELKI EGYENSÚLY FENNTARTÁSA

GYAKORLATOK

 • FIGYELEMFEJLESZTÉS
 • BESZÉDTECHNIKA
 • SZÓKINCSGYARAPÍTÁS
 • ÉLŐBESZÉD
 • FELOLVASÁS
 • SZÖVEGÉRTÉS
 • EMLÉKEZETFEJLESZTÉS
 • GONDOLKODTATÁS

ÖNVIZSGÁLATOK

OROSZLÁNY PÉTER (2003): TANULÁSMÓDSZERTAN TANÁRI KÉZIKÖNYV – ÁLTALÁNOS ISKOLA

TARTALOM:

BEVEZETŐ SZAVAK

TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV

 • CÉLOK ÉS FELADATOK
 • PEDAGÓGIAI SZEMLÉLETMÓD
 • A TANANYAG TARTALMA
 • FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
 • TANÍTÁSI STRATÉGIA ÉS ÓRATERV
 • ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
 • TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK, MÓDSZEREK
 • SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FÖLTÉTELEK
 • A TANTÁRGYI PROGRAM “MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA”

TANÍTÁSI JAVASLATOK ÉS MÓDSZEREK

 • NAPKEZDŐ ÉNEKEK TANÍTÁSA
 • A MEMORITEREK TANÍTÁSA
 • A TESTI-LELKI-SZELLEMI REKREÁCIÓ TANÍTÁSA
 • A TANULÁSHOZ VALÓ VISZONYULÁS TANÍTÁSA
 • HELYES TANULÁSI SZOKÁSOK TANÍTÁSA
 • A FIGYELMI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE
 • A TISZTA ÉS HELYES BESZÉD TANÍTÁSA
 • A GÖRDÜLÉKENY ÉLŐBESZÉD TANÍTÁSA
 • A SZÓKINCSGYARAPÍTÁS TANÍTÁSA
 • A FELOLVASÁS TANÍTÁSA
 • A SZÖVEGÉRTÉS TANÍTÁS
 • AZ EMLÉKEZÉS TANÍTÁSA
 • A GONDOLKODÁS TANÍTÁSA

MUNKAMÓDOK ÖSSZEFOGLALÁSA

HALADÁSI TERVEK

 • HOGYAN KÉSZÍTSÜNK HALADÁSI TERVET?
 • 5-6. OSZTÁLY
 • 7. OSZTÁLY
 • 8. OSZTÁLY
 • LISTÁK HALADÁSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

MEGOLDÁSI KULCSOK A TANKÖNYV FELADATAIHOZ

 

OROSZLÁNY PÉTER (2005): TANULÁSMÓDSZERTAN KÖZÉPISKOLÁSOKNAK – gyakorlati kézikönyv, bővített kiadás

TARTALOM:

KEDVÉBRESZTŐ SZAVAK

NAPKEZDŐ ÉNEKEK

MEMORITEREK

TANULÁSI TANÁCSOK ÉS MÓDSZEREK

 • A TANULÁSRA ALKALMAS ÁLLAPOT ELŐKÉSZÍTÉSE
 • MEMORITEREK TANULÁSA
 • A TANULÁSHOZ VALÓ VISZONYULÁS JAVÍTÁSA
 • HELYES TANULÁSI SZOKÁSOK KIALAKÍTÁSA
 • FIGYELMI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE
 • A TISZTA ÉS HELYES BESZÉD ELSAJÁTÍTÁSA
 • AZ ÉLŐBESZÉD GÖRDÜLÉKENNYÉ TÉTELE
 • A SZÓKINCS GYARAPÍTÁSA
 • A FELOLVASÁS GYAKORLÁSA
 • A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE
 • AZ EMLÉKEZET ERŐSÍTÉSE
 • A GONDOLKODÁS MŰVELÉSE

GYAKORLATOK

 • PIHENÉS, REKREÁCIÓ
 • FIGYELEMFEJLESZTÉS
 • BESZÉDTECHNIKA
 • SZÓKINCSGYARAPÍTÁS
 • ÉLŐBESZÉD
 • FELOLVASÁS
 • SZÖVEGÉRTÉS
 • EMLÉKEZETFEJLESZTÉS
 • GONDOLKODTATÁS

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

MEGOLDÁSI MINTÁK

ÖNVIZSGÁLATOK

FÜGGELÉK

 

OROSZLÁNY PÉTER (2003):  TANULÁSMÓDSZERTAN TANÁRI KÉZIKÖNYV – KÖZÉPISKOLA

TARTALOM:

BEVEZETŐ SZAVAK

TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV

 • CÉLOK ÉS FELADATOK
 • PEDAGÓGIAI SZEMLÉLETMÓD
 • A TANANYAG TARTALMA
 • FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
 • TANÍTÁSI STRATÉGIA ÉS ÓRATERV
 • ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
 • TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK, MÓDSZEREK
 • SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FÖLTÉTELEK
 • A TANTÁRGYI PROGRAM “MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA”

TANÍTÁSI JAVASLATOK ÉS MÓDSZEREK

 • NAPKEZDŐ ÉNEKEK TANÍTÁSA
 • A MEMORITEREK TANÍTÁSA
 • A TESTI-LELKI-SZELLEMI REKREÁCIÓ TANÍTÁSA
 • A TANULÁSHOZ VALÓ VISZONYULÁS TANÍTÁSA
 • HELYES TANULÁSI SZOKÁSOK TANÍTÁSA
 • A FIGYELMI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE
 • A TISZTA ÉS HELYES BESZÉD TANÍTÁSA
 • A GÖRDÜLÉKENY ÉLŐBESZÉD TANÍTÁSA
 • A SZÓKINCSGYARAPÍTÁS TANÍTÁSA
 • A FELOLVASÁS TANÍTÁSA
 • A SZÖVEGÉRTÉS TANÍTÁS
 • AZ EMLÉKEZÉS TANÍTÁSA
 • A GONDOLKODÁS TANÍTÁSA

MUNKAMÓDOK ÖSSZEFOGLALÁSA

HALADÁSI TERVEK

 • 9. ÉVFOLYAM – INTENZÍV
 • 9. ÉVFOLYAM – HETI 1 ÓRÁS
 • 9. ÉVFOLYAM – HETI 2 ÓRÁS

MEGOLDÁSI KULCSOK

Elektronikus taneszköz ajánlat Filmek, szoftverek

Tanulási szokások DVD :

A megismerés öröm. A tanulás lehetőség. Az iskolai tanulás munka, erőfeszítés. Milyen tanulási szokásokat alakítsunk ki, milyen tanulási módszereket sajátítsunk el – erre tanít a tanulásmódszertan, ehhez segítenek hozzá a tanulási tanácsok.Javaslatok az időtakarékos, eredményes, örömteli, jellemformáló tanuláshoz.

Zsinórvarázs DVD:

A fonaljátékok minden kultúrában jelen vannak, egyszerűbb és egészen bonyolult formációikról kézikönyvek is megjelentek már. A pedagógiában kitűnően hasznosíthatók a finommozgások fejlesztésére, az írás előkészítésre, a kreativitás és a térlátás kibontakoztatására is. A film lehetővé teszi, hogy könnyen megtanuljuk a mesével kísért összetettebb fonaljátékokat is.

Ébredj a Nappal DVD:

Napkezdő gyakorlatok és rítusok az iskolában

Az iskola: megérkezés, szellemi jelenlét, áhitat, erőfeszítés, együttesség, gyakorlás, növekedés. Beszélgetés, dal, vers, ritmus, mozgás-minden nap. /Egy osztálytanító és osztálya a nyolcadik évben../

A tanítás gyönyörűsége DVD:

Winkler Márta pedagógiája “Az iskola teremtő-alkotó műhely. Az indító, az ötletadó, az ötletvevő és egyszersmind a karmester vagyok én. Ami a gyermekben rezdül-mozdul, az az igazi tanmenet, és nem az, amit előírnak nekem. Meg akarom tanítani mindenre, amit tudnia kell, de az útját nem adom senkinek. Az az én dolgom.”

Fajátékok DVD:

A játékot a pedagógiai programba illesztve, tanórai keretben alkalmazzák a Szandaszöllősi Általános Iskolában. Közösségi és egyéni fejlesztő hatásáról számolnak be a pedagógusok és Lőrincz József játék-konstruktőr óravezető. A játékórákról készült filmrészletek ízelítőt adnak a fajátékok sokféleségéről, a tanulók órai munkájáról .

Dinamikus olvasás CD: Olvasásfejlesztő gyakorlatok számítógépen.

 

Loading