MINDENKI LEHET “JÓ ARC”.

 

Mindenki lehet „jó arc”. 

A tudatos figyelem- és személyiségirányítás támpontjai. 

Enneagram.

30 órás, 32 kreditpontos, akkreditált szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

Akkreditációs szám: S-06– 009/2022 – Slahta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 9/2000-es (VIII.4) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről

Programalapító és indító: Szikora Kft.

A program célja a szociális ágazat szakemberei személyiségismeretének bővítése önismeretük folyamatos mélyítéséhez, célcsoportjuk karakterének megismeréséhez. Az egyes enneagram karaktertípusok motivációjának, attitűdjének bemutatása tanulási, viselkedési és motivációs sajátosságaikon keresztül. Mindezzel támogatni a kapcsolatok harmonizálását, a mindenkori szociális munkafolyamatok hatékonyabbá tételét.

Korunk változásai és digitális kultúrája sok tekintetben hatással van a gyermekek és a felnőttek személyiségére is. A szociális ágazatban dolgozók kihívásai folyamatosan nőnek, egyre több a konfliktus, az önkontroll- és figyelemzavar, mindezek következtében a személyiség leromlása, a kiégés is. A szociális szakemberek feladata sokirányú a célcsoportjuk harmonikus személyiségműködésének megsegítése területén. Feladatuk ezért többek között az önismeret folyamatos mélyítése a kölcsönös elfogadáshoz és a tudatos ön-vezetéshez. A hosszú távon sikeres segítő folyamat érdekében elengedhetetlenek azok az ismeretek, amelyek biztosítják egyrészt a célcsoport személyiségének megismerését, viszonyulásainak ok-okozati feltárását, fejlesztését, másrészt a segítő szakember személyiségének folyamatos egyensúlyban tartását. A tanfolyam ismeretanyaga ehhez a komplex feladatkörhöz kínál a mindennapok tevékenységeibe fokozatosan beilleszthető ismeretrendszert, melynek segítségével a szociális tevékenység hatékonyabbá tehető.

A program az enneagram személyiségtipológiai rendszerének több szempontú megvilágítása, az egyes karaktertípusok viselkedés- és tulajdonságrendszerének bemutatása, fejlesztési támpontjaik gyakorlatban való alkalmazási lehetőségeinek megismertetése. A tanfolyam hangsúlyt fektet az egyes karakterekre általánosan jellemző tulajdonságok, attitűdök bemutatásán túl, ezek figyelmi- és gondolkodási szempontú fejlesztési lehetőségein keresztül a motiváció fejlesztésére is. Az egyes karaktertípusok dinamikájának működése ugyanis meghatározza a tevékenységekhez, a tanuláshoz és a szociális közösséghez való viszonyulásukat is, így ezek ok-okozati feltárása és az integráció támogatása megalapozza a célirányos segítségnyújtást és a személyiségfejlesztést.

A program a karakterek viselkedési és motivációs sajátosságait a szociális ágazat tevékenységei hatékonyabbá tételének fókuszából mutatja be.

 Az ismeretek elmélyítését, illetve a gyakorlatban történő alkalmazást szemléletes rendszerábrák, karakter-kártyák és gyakorlati példák (esetek, szituációk) elemzése, összevetése segíti egyéni, páros és csoportmunkák keretében. A program során a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját személyiségműködésük mélyebb feltárására, motivációs bázisuk ok-okozati összefüggéseinek több szempontból történő megvilágítására is. Az egyes típusok jellemzőinek rögzítését önismereti teszt, valamint páros, illetve csoportos szituációs gyakorlatok saját-élményű megtapasztalása, értelmezése is segíti.

    A témakörökből:

  • A 9 típus problémakörei, személyiségvonásai, attitűdjei, szociális viszonyulásai (energiakezelésük, konfliktuskezelési technikáik, kommunikációs stílusuk, ösztönvariánsaik,..)
  • Tanulási stílusuk, motivációjuk típus szerinti meghatározottsága és fejlesztése
  • Figyelemfejlesztő gyakorlatok
  • Észlelést és gondolkodást fejlesztő gyakorlatok
  • Integrációs lehetőségek a „testi-lelki Egész-ség” irányában
  • A gyermeknevelés Enneagramja 

Taneszköz:                 „Mindenki lehet jó arc”. A tudatos figyelem- és személyiség irányítás támpontjai. Enneagram. Tanfolyami jegyzet, 2020, Szikora Kft., Marunák Mária   / A tanfolyam díja tartalmazza a tanfolyami jegyzet árát is./

 Csoportlétszám:           12-20 fő

Előírt követelmények: Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10  % – a.

Tanfolyamvezető:        Marunák Mária; Egerszegi Andrea; Háli Andrea

Részvételi díj:                     48 000 Ft ( amely tartalmazza a tanfolyami jegyzet árát is )

Következő időpont:    2024 május 27 – 28 – 29.

Helyszín:                              Szeged/online

Lehetőség van kihelyezett tanfolyam szervezésére is – egyeztetéssel -, csoportoknak kedvezmény/

 A végzettséget tanúsítvánnyal igazoljuk.

További tájékoztatás és jelentkezés:

Tel.: 30/290-3160

e-mail: marunak.maria@gmail.com

www.oktat.net; www.grafoda.hu

Loading