A SZEMÉLYISÉG TANUL, A SZEMÉLYISÉG TANÍT – ENNEAGRAM

ENNEAGRAM – HATÉKONY FIGYELEM- ÉS SZEMÉLYISÉGIRÁNYÍTÁS

Online továbbképzés


2024 augusztus 1 - 3.

ONLINE TOVÁBBKÉPZÉS


2024 augusztus 1 - 3.
Jelentkezési lap

Jelenléti továbbképzés


Szeged 2024 július 29 - 31.

JELENLÉTI TOVÁBBKÉPZÉS


Szeged 2024 július 29 - 31.
Jelentkezési lap

Szeptemberben 9…

Még szó szerint tombol a nyár, töltekezünk, gyűjtjük a muníciót a következő tanév hatékony működtetéséhez. A tanulók tudatos differenciálása és sikeres fejlesztése alapozhatja meg munkánk eredményességét. A tanulástámogatás mindannyiunk feladata, a pályaorientáció úgyszintén.

Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy jól segítünk? Hiszen annyiféle diák, nehézség, életút, motiváció, vágy … létezik??

Nos, szeptembertől ismét

  • 9 karakter tekint majd vissza ránk a padokból, vagy a képernyőről.
  • 9 féle szülői karakter érkezik a szülői értekezletekere és
  • kilencféleképpen tudsz reflektálni kollégáidnak, ha támogatni szeretnéd őket pl. a kiégés megelőzésében.

Létezik egy jól használható, évezredes tudáson alapuló személyiségmodell, melynek modern változata az iskola világában is praktikusan alkalmazható. Egy karakterológia, melynek tudása megkönnyíti és célirányosan támogatja a mindennapjainkat.

Megmutatja többek között:

  • a diákok egyéni motivációs hátterét
  • a személyiség érettsége irányába mutató 9 féle utat
  • a 9 karakter 9 pályairányát
  • a 9 karakter 9 féle tanulási stílusát és hatékony tanulási stratégiáit
  • a kiégés 9 dinamikáját és megelőzésének 9 módját
  • a 9 féle karakter komplex működésmódját és személyiségfejlesztésének támpontjait. …

A pedagógusok kihívásai, terhei folyamatosan nőnek és változnak mai világunkban. Ebben a helyzetben a hosszú távon sikeres tanulási-tanítási folyamat érdekében elengedhetetlenek azok az eszközök, amelyek biztosítják egyrészt a pedagógus személyiség folyamatos egyensúlyban tartását, másrészt a tanulói személyiség megismerését, viszonyulásainak ok-okozati feltárását, fejlesztését. A tanfolyam ismeretanyaga ehhez a komplex feladatkörhöz kínál a mindennapok munkaformáiba fokozatosan beépíthető mélylélektani eszközrendszert, melynek segítségével az oktató-nevelő munka hatékonyabbá tehető, valamint a személyiség folyamatos építéséhez szükségez támpontok feldolgozásával annak rugalmassága megőrizhető.

A program az Enneagram személyiségtipológiai rendszerének több szempontú megvilágítása, a pedagógusi gyakorlatban való alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Az egyes személyiségtípusok jellemző tulajdonságainak mélylélektani dinamikái figyelmi és gondolkodási folyamataik bemutatásán keresztül történik, így válik átfogó megismerő és fejlesztő rendszerré.

Az Enneagram rendszer hatékonyságának titka, hogy amíg a legtöbb személyiségtipológia csak leírja, jellemzi a különböző típusokat, addig itt konkrét támpontokat is kapunk a kívánt változás irányába. Nemcsak 9 személyiségtípust karakterizál, hanem a tipikus magatartások mélymotivációira is rávilágít, felfedi az életrajzi összefüggéseket, az élet- és magatartási mintákat. A hajtóerők, törekvések, külső és belső jellemtulajdonságok megfogalmazása mellett megmutat típusfüggő együttműködési irányelveket, problémakezelési stratégiákat is. Súlyponti pozitívuma, hogy segítségével feltárhatóak az egyes karakterek lehetséges attitűd-csapdái, illetve rávilágít a fejlődés irányára.

A módszer segíti a személyiség rögzült mintáinak ösztönös reakcióival szemben a tudatos figyelem segítségével történő személyiségirányítás elérését. Biztosítja a személyiség és a szemléletmód rugalmasságának megőrzését, az empátia mélyítését, a nyitottabb, rugalmasabb, stresszmentesebb változáskezelést, a kihívásokkal szembeni sikeres megküzdést.

A tanfolyam hangsúlyt fektet az egyes típusokra általánosan jellemző tulajdonságok, attitűdök bemutatásán túl, ezek figyelmi és gondolkodás szempontú fejlesztési lehetőségein keresztül a tanulási hatékonyság fejlesztésére is. Az egyes karaktertípusok dinamikájának működése ugyanis meghatározza a tevékenységekhez, a tanuláshoz és a szociális közösséghez való viszonyulásukat is, így ezek ok-okozati feltárása és az integráció segítése megalapozza a személyiségfejlődést – illetve támpontokat ad a fejlesztéshez.

Az egyes típusok jellemzőinek rögzítését szituációs gyakorlatok sajátélményű megtapasztalása, értelmezése segíti, melyek során folyamatos visszajelzés történik.

A program során a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját személyiségműködésük mélyebb feltárására, megvilágítására, motivációs bázisuk ok-okozati összefüggéseinek több szempontból történő megvilágítására.

A továbbképzés témaköreiből:

 A 9 típus személyiségvonásai, problémakörei, attitűdje, szociális viszonyulásai

(energiakezelés, konfliktuskezelési technikáik, kommunikációs stílusuk, ösztönvariánsaik).

 Tanulási stílusok, motivációk típus szerinti meghatározottsága, fejlesztése

 Pályaválasztási ok-okozatok

 Figyelemfejlesztő gyakorlatok

 Észlelést és gondolkodást fejlesztő gyakorlatok

 Integrációs lehetőségek a “testi-lelki Egész-ség” irányában

 A gyermeknevelés enneagramja

TaneszközEnneagram – hatékony figyelem- és személyiség irányítás – tanfolyami jegyzet (2020), Marunák Mária

Csoportlétszám: 10-25 fő

CélcsoportGyermekekkel foglalkozó szakemberek: óvónők, tanítók, általános- és középiskolai tanárok, osztályfőnökök, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok

Előírt követelmények: Aktív részvétel és önreflexió (a képzés zárását követő 2 hónapon belül).

Képzési díj: 45 000 FT/fő (a nyomtatható tanfolyami jegyzetet is tartalmazza)

A végzettséget tanúsítvánnyal igazoljuk (30 kredit). Akkreditációs szám: 63/10/2023

Várjuk jelentkezését: metodustan@gmail.com

További információ: 30/2903160

Online továbbképzés


2024 augusztus 1 - 3.

ONLINE TOVÁBBKÉPZÉS2024 augusztus 1 - 3.
Jelentkezési lap

Jelenléti továbbképzés


Szeged 2024 július 29 - 31.

JELENLÉTI TOVÁBBKÉPZÉS


Szeged 2024 július 29 - 31.
Jelentkezési lap

Loading