TANULÁSMÓDSZERTAN HÁLÓTERV

TANULÁSMÓDSZERTAN HÁLÓTERV.

A TANÍTÁSI – TANULÁSI EREDMÉNYESSÉG OSZTÁLY- ÉS INTÉZMÉNYI SZINTŰ, SZERVEZETT FEJLESZTÉSE. 

 – OROSZLÁNY PÉTER MÓDSZERE – 

60 órás akkreditált továbbképzés pedagógusok részére. Akkreditációs száma: 456/8/2022

  • Interaktív
  • Gyakorlatcentrikus
  • FOLYAMATBA ÁGYAZOTT KÉPZÉS

„Nem lehet esetleges egy-egy diák, egy-egy osztály tanulási képességeinek fejlesztése” (Oroszlány Péter). A tanulásmódszertan tanítása minden pedagógus feladata. Változó kulturális környezetünk és a diákok tanulási képességeinek fejlesztési szükségletei hangsúlyossá teszik ezt a feladatkört. A tanulásmódszertan hálóterv ezt a komplex, kereszt-tantervi feladatrendszert szervezett, intézményre és tanulócsoportra/osztályra adaptáltan, hatékony formában valósítja meg. A 60 órás, folyamatba ágyazott képzés fő célja, hogy a résztvevő pedagógusok tanulástámogatás terén meglévő fejlesztő attitűdje és tevékenysége intézményi, tudatosan tervezett tanulástámogató folyamattá váljon. Cél, hogy a tanulásmódszertan tanítása, a diákok tanulási képességeinek tudatos fejlesztése az egy osztályhoz tartozó kollégák szervezett, tanulástámogató, teljes évre megtervezett együttműködésével valósuljon meg az intézményben.

A képzés célcsoportját azok a kollégák jelentik, akik rendelkeznek tanulásmódszertan alapismeretekkel, gyakorlattal. Illetve, a továbbképzést azoknak az intézményeknek ajánljuk elsősorban, ahol már jelen van a tanulásmódszertan fókusza. Mindezek hiányában javasoljuk először a “Tanulásmódszertan tanítása” c. 30 órás továbbképzési programunkat elvégezni.

A képzés tartalmilag három egységből áll:
I. A résztvevők megismerik az intézményi tanulásmódszertan hálóterv célrendszerét, struktúráját és tervezésének lépéseit.
II. A résztvevők megalapozzák és megkezdik az intézményi tanulásmódszertan hálóterv elkészítését, integrálását a helyi tanítási tanulási folyamatokba. A tevékenység intézményspecifikus folyamatait tanulás-módszertani diagnózis és forráselemző modellek, hálóterv minták, valamint online tutorálás és online tanulásmódszertan szupervízió támogatja.
III. A résztvevők támpontokat kapnak a tanulásmódszertan hálóterveik továbbfejlesztéséhez és intézményi adaptációjához. Megismerik az integrálás lehetőségeit a kapcsolódó fejlesztő folyamatokhoz, illetve, a multiplikációs feladatok strukturálásának hátterét, módjait.

A képzés munkaformái – frontális, csoportos, páros és egyéni feladat megoldások, magyarázat, diagnózis készítés, forráselemzés, ellenőrzés, értékelés, fejlesztő értékelés, tanulásmódszertan szupervízió stb. – a tanulásmódszertan hálóterv megfelelő adaptálását, az intézményi tanítási-tanulási folyamatok eredményességének növelését szolgálják.
A képzés specialitása a gyakorlati megközelítés, a résztvevők intézményében zajló tanulástámogató folyamatok továbbfejlesztése, a résztvevők által választott célcsoport/osztály tanulási képességeinek szervezett fejlesztése.
A továbbképzés gyakorlatorientált, az elméleti és gyakorlati órák aránya: 14 óra elmélet, 46 óra gyakorlat. A továbbképzés során a résztvevők 30 órát kontakt (személyes, vagy online) foglalkozással töltenek. A további 22 óra intézményi gyakorlat online tutorálással és 8 óra tanulásmódszertan szupervízióval: a megszerzett ismeretek gyakorlatban való alkalmazása, a tanulásmódszertan hálóterv intézményi adaptálása.

A továbbképzést szervezzük személyes jelenléti és online kontaktformában is. Kihelyezett továbbképzésként is vállaljuk a program szervezését, minimum 12 fő jelentkező esetén.

A képzés díja: 78 000 Ft/fő. (Tanári karoknak, csoportoknak kedvezményt biztosítunk.)

  • Intézményünkben díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások:
  • Előzetes tudásszint mérés
  • Képzési szükségletek feltárása és képzési tanácsadás
  •  

        KÖVETKEZŐ KÉPZÉSI IDŐPONTOK, HELYSZÍNEK:

             ONLINE:

             2024 április 29. – 30. és július 1.

             SZEMÉLYES JELENLÉTI TOVÁBBKÉPZÉSEK:

            2024 augusztus – 22. – 23. és november 4., BUDAPEST

 

Loading