TANULÁSMÓDSZERTAN KONZULENS KÉPZÉS – ONLINE

A tudni vágyás legbensőbb igényünk. Min­den út jó, ami hozzá vezet.

Michael de Montaigne

 •  
 •  
 • * PEDAGÓGUSOKNAK, FEJLESZTŐ- ÉS GYÓGYPEDAGÓGUSOKNAK, TANULÁSMÓDSZERTAN TANÁROKNAK
 • * PSZICHOLÓGUSOKNAK, COACHOKNAK
 • * HR SZAKEMBEREKNEK
 • * MINDEN TANULÁSTÁMOGATÁS TERÉN ÉRDEKLŐDŐNEK

Korunk emberének tanulási kompetenciái folyamatosan változnak, ahogyan változik a figyelme, vizualitása, gondolkodása, szokásrendszere. A tanulás folyamatait éppen ezért sok irányból vizsgálhatjuk és támogathatjuk – mind-mind hasznos és célravezető lehet. Ugyanakkor, kaptunk Oroszlány Pétertől egy komplex rendszert a tanulásról való gondolkodáshoz, ezt a rendszert alapul véve kiegészítettük, aktualizáltuk a jelenben szükséges tudással, készségekkel. Ezt a rendszert adjuk át a TANULÁSMÓDSZERTAN KONZULENS képzésben, komplex és széles spektrumú tanulási fogalomra alapozva, különösen figyelve az új generációs sajátosságokra, a tanítás-tanulás körülményeire, a tanuló személyiségére. A TANULÁSMÓDSZERTAN KONZULENS KÉPZÉS – az élethosszig tartó tanulás szolgálatába állítva – bárhol adekvát módon segítheti a tanulási-tanítási folyamatokat.

A képzést elvégzésével megszerezhető kompetenciáktöbbek között:

 • * a ‘z- és alfa generációs tanulási sajátosságok feltérképezése és célirányos fejlesztése
 • * a tanuláshoz való viszonyulás diagnózisa és formálása egyéni, csoportos és intézményi szinten
 • * kedvezőtlen tanulási szokások  visszaszorítása és  hatékonyak kiépítése
 • * a leghatékonyabb tanulási módszerek és stratégiák  differenciált alkalmazása
 • * a tanulási képességek széles spektrumú fejlesztése (figyelem, gondolkodás, kreativitás, olvasás, szövegértés …) 
 • * a tanulásmódszertan tanításának tanulási eredmény alapú szemlélete (TEA)
 • *az átfogó gondolkodás holisztikussága, integrálása; a személyiség működésének meghatározottsága és flexibilitása a tanulás folyamatában
 • * a tanulási folyamatok követése az érzelmi intelligencia aspektusából
 • * coaching szemlélet tanulástámogatás terén (egyéni, intézményi)
 •  

A képzés a szervezési struktúrája miatt összesen 150 kreditet biztosít a résztvevő pedagógusok számára.

Szociális területen dolgozó szakemberek 64 kreditpontot szereznek a képzés elvégzésével.

A képzés célja: Komplex szemléletű tanulásmódszertan konzulensek (pedagógusok, szakoktatók, tanácsadók, trénerek, coachok, stb.) képzése tanulástámogatás területen, akik egyéni, vagy csoportos, intézményi környezetben hatékonyan képesek a tanulási képességeket diagnosztizálni és fejleszteni.

A képzés bejelentett felnőttképzés (B/2021/000183). A képzés zárásával TANULÁSMÓDSZERTAN KONZULENS tanúsítvány szerezhető. A képzés illeszkedik az új szakképzési törvény (2019. LXXX. tv., 12/2020 (II.7.) korm. rendelet) “tanulási eredmény alapú” képzési kimeneti követelményrendszeréhez: a résztvevők felkészítésében a szükséges információk átadásán túl a tanulásmódszertan szaktanácsadói, tréneri kompetenciák autonóm, saját praxisban történő adekvát felhasználását helyezzük előtérbe, a komplex tanulásmódszertan tudás és szemlélet hatékony alkalmazását készítjük elő – TUDÁS, KÉPESSÉG, ATTITŰD, AUTONÓMIA.

A képzés eredményes teljesítését nyomtatott jegyzetek és DIGITÁLIS TUDÁSTÁR támogatja.

A képzés hossza: 2 félév, 200 óra. Folyamatba ágyazott képzés: 21 online jelenléti nap (szombat, utazási kötelezettség nélkül), közöttük tutorált egyéni munka és 2 online szupervízó.

A képzés kezdési időpontja: 2024 szeptember 28., szombat

Időbeosztás: 2 hetente szombatonként, 9,00 – 16,15 h között (8 óra)

Képzésvezetők: Darabos Györgyi, Egerszegi Andrea, Háli Andrea,  Marunák Mária

Csoportméret: 20-25 fő

A képzés díja: 370 000 Ft (ebből 20 000 Ft a regisztrációs díj). Részletfizetés lehetséges. Kreditigény nélküli jelentkezés esetén 10 % kedvezményt biztosítunk a képzés alapdíjából.

Helyszín: ONLINE

Jelentkezési határidő a következő képzésre: 2024 szeptember 10.

Loading